• Aleksandra Palatynska-Ulatowska_10zld.jpg
 • m_paulo_200-min.jpg
 • Witold Popowicz.jpg
 • Ey.jpg
 • Karas_m.jpg
 • Adamowicz.jpg
 • Ociosy_m.jpeg
 • Cyprian Seliga_net.jpg
 • Agata Koprowicz.jpg
 • Michal Szalwinski.jpg
 • Halina Pawlicka.jpg
 • Stanislaw Jalowski.jpg

Dr n. med. Anna Michalska

W roku 1995 rozpoczęła pracę w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej, a na przełomie 1995/96 w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej PSK 1. W marcu 1996 roku podjęła pracę w Samodzielnej Pracowni Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej AM w Lublinie. W 2000 roku ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe na kierunku elektroradiologia, natomiast w 2005 roku obroniła pracę doktorską otrzymując tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

lek. dent. Paweł i lek. dent. Małgorzata Ocios

lek. dent. Paweł Ocios

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej rocznik 1994. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Autor publikacji w pismach stomatologicznych. Wykonuje specjalistyczne leczenie kanałowe ,chirurgiczne i protetyczne. Posiada rekomendacje PTE.

 

Lek. dent Małgorzata Ocios

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej rocznik 1993. Członkini Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego od początku jego istnienia, pasjonatka holistycznego podejścia do leczenia chorób jamy ustnej.

lek. dent. Stanisław Jalowski

W 2003 roku ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 r. zdał egzamin w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Jest wykładowcą w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr n. med. Agata Koprowicz

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Adiunkt w Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi. Członek Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego. Wykładowca i prowadząca kursów specjalizacyjnych dla lekarzy w trakcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

 

lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1988 roku. Od 1992 roku kieruje Usługowo-Handlową Firmą Medyczną Caldent w Grudziądzu. W latach 1996-2010 był uczestnikiem wielu kursów i wykładów poświęconych tematyce dysfunkcji narządu żucia oraz protetyce i stomatologii estetycznej. Od 1996 roku zajął się szerzej diagnostyką i terapią pacjentów z dysfunkcją stosując początkowo głównie klasyczne szyny Michigan.

lek. dent. Marcel Firlej

Studiował na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, który ukończył w 2013 roku. Obecnie pracuje w prywatnej klinice oraz w Klinice Wad Rozwojowych Twarzy na Uniwersytecie, gdzie wykonuje doktorat. Jest aktywnym wydawcą i badaczem klinicznym. Specjalizuje się w implantologii, stomatologii cyfrowej, zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego, kompleksowych rehabilitacjach protetycznych oraz stomatologii estetycznej.

lek. dent. Bartłomiej Karaś

Ukończył Wrocławski Uniwersytet Medyczny w 2009 roku. Od początku swojej pracy związany z kliniką Maxdent. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology.

W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, gdzie opiniuje akcesoria i urządzenia wykorzystywane w leczeniu kanałowym.

Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim, oddział stomatologii w Pomorskiej Akademii Medycznej roku 1975. Od roku 1979 do stycznia 2021 roku zatrudniona w Katedrze i Zakładzie protetyki stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej ( od 2010 w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym) w Szczecnie, jako młodszy asystent, asystent, adiunkt, starszy wykładowca, adiunkt dydaktyczny. Posiada specjalizacje: I stopnia z stomatologii ogólnej oraz  II stopnia z protetyki stomatologicznej.

dr n. med. Michał Paulo

Ukończył studia w 2010 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora pracą z diagnostyki zaburzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia. W 2016 r. ukończył studia podyplomowe i uzyskał tytuł Coach ICI. Obecnie prowadzi poradnię zaburzeń czynnościowych narządu żucia w Rzeszowie i Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i Mensa Polska.

dr n.med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

Kierownik Zakładu Zakład Endodoncji na Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi.

Ukończyła studia z wyróżnieniem i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym pełniącym obecnie funkcję kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji oraz Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

dr n. med. Michał Szałwiński

Chirurg szczękowo-twarzowy, anatom, wykładowca na kursach o tematyce: anatomia, implantologia i stawy skroniowo-żuchwowe. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza stomatologa a następnie dyplom lekarza medycyny. W 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym otrzymał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych.

lek. dent. Krzysztof Polanowski

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Pracownik Szpitala Klinicznego w Bródnie, a od 2004 właściciel praktyki stomatologicznej STOMAPOL w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i warsztatów z dziedziny endodoncji, periodontologii, protetyki, artykulacji i estetyki.

Pionier zastosowania i wprowadzenia na rynek Polski i krajów Europy Środkowej technologii termoplastycznych wykorzystywanych w stomatologii i protetyce. Autor książki pt. „Protezy Całkowite”, która zdobyła Złoty Medal Jakości Krakdent.

dr n. med. Katarzyna Fabjańska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach programu Erazmus przebywała na stypendium na Uniwersytecie w Oulu. Po ukończeniu czteroletnich studiów doktoranckich uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie pełni funkcję asystenta w Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi. Autorka wielu publikacji naukowych, wykładowczyni oraz uczestniczka wielu kursów i szkoleń.

prof. dr hab. Halina Pawlicka

Absolwentka Oddziału Stomatologii AM w Łodzi, specjalistka stomatologii zachowawczej i endodoncji.

Była założycielką i kierownikiem pierwszego i do tej pory jedynego w Polsce Zakładu Endodoncji oraz Kierownikiem Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Jednocześnie pełniła funkcję ordynatora Poradni Endodoncji Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

lek. dent. Witold Popowicz

Ze stomatologią związany od 1985 r. kiedy uzyskał dyplom higienisty stomatologicznego.Ukończył studia stomatologiczne w Akademii Medycznej w Gdańsku,specjalizacja z zakresu stomatologii ogólnej 1994. a w 1998 r. specjalizacja z protetyki stomatologicznej. Endodonta z powołania, członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego od początku jego istnienia. Od 1991 r prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną DENTAL-VIT. Od 1993 pracował i służył w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu stomatologii mikroskopowej oraz mikrochirurgii endodontycznej.

SPONSORZY

 • DENTFLIX.PL1.png
 • NGS.jpg
 • OIL-logo-poziome-1024x271.jpg
 • Grand Orto.png
 • eminto.jpg
 • PSI.png
 • Optical ID logo.jpg
 • ajona.jpg
 • hdd-logo.jpg
 • ap-dental.jpg
 • Hager.jpg
 • stomed.png
 • ATZ.jpg
 • Stom4U.jpg
 • Vatech.jpg
 • megadenta.png
 • ORAL B.png
 • Apoldent.jpg
Free Joomla! templates by Engine Templates
Nasza strona używa plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.