REGULAMIN 10. Zjazdu Lekarzy Dentystów - 8-10 grudnia 2023

&1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji przez firmę SPS - Piotr Szymański (zwana dalej: Organizatorem) z siedzibą w Warszawie 9. Zjazdu Lekarzy Dentystów (zwanego dalej: Zjazdem) – organizowanego w dniach 8, 9 i 10 grudnia 2023 r.

&2

 1. Program Zjazdu w każdym dniu zjazdowym zakłada niezależne szkolenia w formie: wykładów, ćwiczeń i warsztatów, które będą prowadzone równolegle. W zależności od zainteresowania lekarz, który zapisał się na zjazd może w każdym dniu uczestniczyć w jednym ze szkoleń, wykładów, warsztatów. W zależności od tematyki szkolenie jest organizowane w formule: wykładu interaktywnego, wykładu z ćwiczeniami oraz warsztatu praktycznego.
 2. Tematyka poszczególnych szkoleń, warsztatów i wykładów organizowanych w ramach Zjazdu znajduje się na stronie: www.9zld.pl
 3. W zależności od wybranego szkolenia lekarzom przysługuje różna liczba punktów edukacyjnych. Uzależniona jest ona od czasu trwania szkolenia, w którym uczestniczył. Obowiązuje zasada 1 godz. szkolenia = 1 pkt. edukacyjny.
 4. Miejsce szkolenia oraz wielkość grup szkoleniowych są dobierane odpowiednio do formuły i tematyki szkolenia.

&3

 1. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, dla której szkolenie zostało przygotowane merytorycznie (lekarz dentysta, asystentka/higienistka, manager placówki medycznej, recepcjonistka itp.), i która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu w formie pisemnej, drogą e-mailową bądź faxem i dokona opłaty za udział w Zjeździe.
 2. Nabór uczestników jest otwarty. Informacje o szkoleniach są dystrybuowane w formule ogólnopolskiej w formie ogłoszeń, mailingów do subskrybentów lub zaproszeń imiennych drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat (zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na koncie przez organizatora).

&4

 1. Warunki udziału w Zjeździe:
  a). Rejestracja Uczestnika szkolenia poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: www.10zld.pl lub www.szkolastomatologii.pl
  b). Dokonanie opłaty najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
  W przelewie należy podać imię i nazwisko oraz temat szkolenia.

&5

 1. Uczestnicy szkolenia mają prawo do:
 • Otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w szkoleniu oraz ilości przyznanych punktów edukacyjnych.     

2. Rezygnacja z udziału w Zjeździe:

 • Możliwa jest po przesłaniu do organizatora pisemnego oświadczenia, nie później niż na 20 dni przed terminem szkolenia. Za rezygnację w terminie do 20 dni przed rozpoczęciem Zjazdu (tj. 19 listopada 2022 r.) zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 20 dni przed lub bez uprzedzenia organizatora w odpowiednim terminie zostanie pobrana cała kwota należna za dane szkolenia.
 • Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia pisemnego lub mailowego oświadczenia o rezygnacji.

&6

Uczestnicy Zjazdu mają obowiązek:
a)  Rejestracji na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu z podaniem imienia, nazwiska, sposobu skutecznego kontaktu oraz numeru prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy dentystów);
b) Poinformowania o zmianie danych przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym;
c) Poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w kształceniu;
d) Potwierdzenia swojej obecności w punkcie recepcyjnym podpisem na liście obecności.
e) Zgłoszenia się po odbytym szkoleniu po dokument potwierdzający udział.

&7

 1. Organizator potwierdza ukończenie szkolenia uczestnika wydaniem dokumentu potwierdzającego udział i zaliczenie szkolenia, wykładu lub warsztatu.
 2. Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w szkoleniu wg aktualnych cen zamieszczonych na stronie www.9zld.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w cyklu wykładowym, w nadzwyczajnych przypadkach, np. choroba prelegenta, brak możliwości dojazdu, itp. Zmiana wykładowcy jednego z wykładów w całej sesji wykładowej nie może być powodem do żądania zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania całej sesji wykładowej. W takim przypadku opłaty zostają zwrócone w całości bez prawa żądania dodatkowego odszkodowania. Jednocześnie Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy szkoleń pozostawały niezmienne.

&8

 

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z:wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych przez firmę SPS-Piotr Szymański, Warszawa, ul. Modzelewskiego 67/4 zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z:wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie adresowej firmy SPS Piotr Szymański zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z: wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji na kolejnych temat szkoleń organizowanych przez SPS-Piotr Szymański.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z:wyrażeniem  zgody na nagrywanie i robienie zdjęć podczas szkoleń organizowanych przez firmę SPS-Piotr Szymański, a tym samym na publikację wizerunku na stronie www.nowygabinet.pl i www.szkolastomatologii.pl, w mediach społecznościowych oraz w materiałach promujących szkolenia organizowane przez firmę SPS-Piotr Szymański.

&9

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Podstawa przetwarzania danych przez Organizatora jest realizacja umowy między Uczestnikiem a Organizatorem oraz w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych - zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz podanie danych przy składaniu zamówienia jest niezbędne do realizacji umowy. Uczestnikom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Dane nie będą udostępniane. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Organizator, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji Uczestnika na Zjazd. Organizator zbiera od Uczestników następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię,

2) adres pocztowy do faktury i dane do faktury (w tym NIP),

3) adres dostawy towaru,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu,

6) Numer Prawa Wykonywania Zawodu.

 1. Dane osobowe będą przechowywane: 
  a) w przypadku założenia konta w systemie informatycznym (na stronie internetowej): przez okres prowadzenia konta. Po usunięciu konta dane będą przechowywane jedynie w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa; 
  b) w przepadku zamówienia bez zakładania konta: przez okres dopuszczony przez przepisy prawa (np. w calach rachunkowych oraz realizacji reklamacji); 
  c) w przypadku zapisu do newslettera: do momentu wypisania się przez Klienta z newslettera.

6. Dane Uczestników potrzebna są Organizatorowi Zjazdu do:

 • wystawienia certyfikatu potwierdzającego udział w zjeździe
 • wystawienia faktury za udział w zjeździe

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszych serwisów internetowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

8. Na stronie internetowej Organizatora mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Organizatora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Organizatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Kontakt: Aleksandra Kowalińska tel. 509 912 963, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SPONSORZY

 • Optical ID logo.jpg
 • DENTFLIX.PL1.png
 • eminto.jpg
 • ap-dental.jpg
 • stomed.png
 • Stom4U.jpg
 • Apoldent.jpg
 • NGS.jpg
 • hdd-logo.jpg
 • ajona.jpg
 • ORAL B.png
 • Vatech.jpg
 • Hager.jpg
 • PSI.png
 • Grand Orto.png
 • ATZ.jpg
 • megadenta.png
 • OIL-logo-poziome-1024x271.jpg
Free Joomla! templates by Engine Templates
Nasza strona używa plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.